A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az érintett személy hozzájárulása a személyes adatok megadásához

A weboldalon található űrlap kitöltésekor az üzemeltetőre bízom a személyes adataimat oly mértékben, mint az az űrlapon fel van tüntetve, ideértve a személyes adatok azon különleges kategóriáját, amelyek az egészségügyi állapotommal kapcsolatosak. Az összegyűjtött összes személyes adat, ideértve az egészségre vonatkozó adatokat is, az előszerződési viszony megvalósításához kell az üzemeltetőnek (a Törvénytár 18/2018 Törvény 13 § 1) bekezdésének b) pontja). és a 16 § 1) bekezdésének h) pontja és a 6 cikk 1) bekezdésének b) pontja az EU parlament és tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).

Hozzájárulás a kapcsolattartási adatok feldolgozásához

A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok keretén felül megadom az üzemeltetőnek a kapcsolattartási adataimat is, amelyeket az üzemeltető a fent említett egyéb adatokkal együtt tárol. A kapcsolattartási adatokat az ügyfelek marketing-adatbázis kezelése, tájékoztatás és információk küldése céljából adom át az üzemeltetőnek. Jogomban áll követelni az üzemeltetőtől, hogy hozzáférjek a személyes adataimhoz, módosíthassam, törölhessem azokat vagy jogomban áll korlátozni azok feldolgozását és hordozhatóságát. Jogomban áll a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 100 § alapján eljárást kezdeményezni. A személyes adatok nem továbbíthatók harmadik országba. A személyes adatokat az üzemeltető folyamatosan kezeli az esetleges jövendőbeli kapcsolatfelvétel és további egészségügyi szükségletek miatt. Jövőben az üzemeltetőnél keletkezhet individuális automatizált döntéshozatal, beleértve a marketing célú profilozást is. Jogomban áll bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezésemet, amelyeket az üzemeltető marketing célokra használhat fel. A beleegyezés visszavonása nincs hatással a személyes adatok feldolgozásának törvényességére, mely még visszavonás előtt beleegyezés alapján jött létre.

© 2019 EXCIMER
Eye surgery clinic Bratislava - Karlova Ves